| by admin | No comments

Urlop okolicznościowy – komu przysługuje?

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę daje pracownikowi możliwość korzystania z różnych form urlopu. O ile kwestie związane z urlopem wypoczynkowym są dla wszystkich jasne, nie każdy wie, ile dni w jakich przypadkach korzystać można z urlopu okolicznościowego. Wszystkie rozporządzenia dotyczące zwolnienia od pracy zostały wyszczególnione w II rozdziale Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku.

Dni wolne z prawem do zachowania wynagrodzenia

Artykuł 15. wyżej wspomnianego rozporządzenia wskazuje, że urlop okolicznościowy przysługuje osobom, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. Wykorzystując go mogą usprawiedliwić nieobecność w pracy związaną z okolicznościami związanymi ze sprawami rodzinnymi. Za urlop okolicznościowy pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie za pracę. Okoliczności objęte tym urlopem to:
2 dni w przypadku ślubu pracownika
2 dni w przypadku urodzenia się pracownikowi dziecka
2 dni w przypadku zgonu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy
1 dzień w przypadku ślubu dziecka pracownika
1 dzień w przypadku zgonu i pogrzebu siostry pracownika, jego brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby, która pozostaje pod bezpośrednią opieką pracownika lub na jego utrzymaniu.
Wykorzystanie urlopu pracownik powinien poprzedzić odpowiednimi działaniami. Do takich w pierwszej kolejności należy złożenie wniosku urlopowego z zaznaczeniem rodzaju urlopu, a następnie potwierdzenie zaistniałych okoliczności dokumentem, na przykład aktem zgonu lub aktem małżeństwa. Urlop okolicznościowy w przedstawionym wymiarze przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę bez względu na wymiar etatu, co oznacza, że skorzystać z niego mogą osoby zatrudnione na cały etat, ale też na ½ czy ¼ etatu.

Dni wolne na poszukiwanie nowej pracy

Jeśli pracodawca wypowie umowę o pracę pracownikowi, ma obowiązek zapewnić mu urlop okolicznościowy na poszukiwanie nowej pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Pracownikowi przysługują wtedy:
3 dni, jeśli okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące
2 dni, jeśli okres wypowiedzenia nie przekracza miesiąca.