| by admin | No comments

Płaca minimalna a zajęcie komornicze.

Osoby, które spodziewają się zajęcia komorniczego, często zastanawiają się, w jakiej wysokości ono będzie oraz ile komornik pozostawi na ich koncie. Choć kwota wolna od zajęcia komorniczego musi być ściśle respektowana przez komornika i każdego roku ogłaszana jest jej stała wysokość, to nie obowiązuje w niektórych przypadkach.

Kwota wolna od zajęcia

Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta kwota wolna od zajęcia komorniczego. W roku 2019 minimalna płaca wynosi 2250 złotych brutto, a na rachunku bankowym musi pozostać nie miej niż 75 proc. tej kwoty, czyli 1687,50 złotych. Jeśli więc dłużnik otrzymuje wpływy na konto w wysokości kwoty wolnej od zajęcia, to komornik nie zabierze mu ani złotówki. Jeśli natomiast jego wynagrodzenie jest wyższe, komornik zobowiązany jest pozostawić na rachunku bankowym dłużnika nie mniej niż 1687,50 złotych. Dodatkowo należy liczyć się z innymi opłatami, w tym opłatą bankową z tytułu zajęcia komorniczego, których wysokość ustalana jest indywidualnie przez instytucję. Jeśli natomiast dłużnik zarabia więcej niż 3268 zł, to zajęcie komornicze obejmuje 50 proc. wynagrodzenia netto. W przypadku zajęcia komorniczego z tytułu alimentów komornik może zabrać 60 proc. wynagrodzenia bez względu na to, ile ono wynosi. Jeśli więc na rachunek bankowy dłużnika wpływa wynagrodzenie poniżej średniej krajowej, komornik pozostawi na nim niewielką kwotę.

Świadczenia, alimenty, zasiłki chorobowe

Aby świadczenia, w tym zasiłki pielęgnacyjne czy 500+ nie zostały zajęte przez komornika, należy je oddzielić od otrzymywanego wynagrodzenia zakładając osobne konto socjalne, które będzie zabezpieczone przez komornikiem. Jeśli zostaną połączone z wynagrodzeniem pewne jest, że świadczenia te zostaną zabrane przez komornika. W przypadku zasiłku chorobowego kwota wolna od zajęcia wynosi 75 proc. zasiłku netto, jednak nie mniej niż 825 złotych. Inaczej sytuacja wygląda, kiedy dług powstał w wyniku niepłaconych alimentów. Wtedy kwota wolna od zajęcia stanowi 40 proc., ale nie mniej niż 500 złotych.