| by admin | No comments

Karencja w spłacie pożyczki pozabankowej – czy warto?

Każdy konsument zdaje sobie sprawę, że niespłacanie pożyczki jest niekorzystne finansowo i docelowo może prowadzić do dużych problemów. Dlatego pożyczki, podobnie jak bankowe kredyty, choć na innych zasadach, również są oferowane z opcją karencji. Jakie są zalety i wady tego rozwiązania?
Czy możliwa jest karencja w spłacie pożyczki?
Firmy pożyczkowe, działając na zupełnie odmiennych warunkach niż instytucje bankowe, tak samo oferują klientom opcję karencji spłaty szybkiego kredytu przez Internet dla zadłużonych. De facto jest to możliwość przesunięcia lub zawieszenia terminu spłaty długu – pożyczki czy kredytu.
Każdy pożyczkobiorca (a przynajmniej większość) może więc zdecydować się nie tylko na klasyczną karencję, a więc opłatę samych odsetek, zamiast kapitału głównego, ale także na wakacje kredytowe. Te z kolei pozwalają przez kilka miesięcy nie płacić rat zobowiązania kredytowego całkowicie. Po upływie jednego i drugiego terminu pominięte czy zmniejszone raty zostają doliczone do rat bieżących, co często jest uzyskiwane poprzez wydłużanie okresu kredytowania zgodnie z liczbą zawieszonych fragmentów pożyczki lub kredytu.
Wady i zalety karencji kredytu
Czy zatem warto decydować się na karencję spłaty i korzystać z tego rozwiązania w przypadku szybkiego kredytu przez Internet dla zadłużonych? Decydując się na karencję w spłacie kredytu, konsument powinien być świadomy zarówno plusów, jak i minusów. Do zalet karencji należy:
Unikanie poważnych konsekwencji dotyczących nieuregulowania płatności na czas. W tym wypadku może to być np. postępowanie windykacyjne czy osoba komornika,
Unikanie pojawienia się nazwiska osoby pożyczkobiorcy w rejestrze dłużników,
Pomoc dla pożyczkodawcy, gdy ten znalazł się w naprawdę złej sytuacji finansowej i jej konsekwencje mogłyby być bardzo poważne.]
Jednak karencja spłaty kredytu ma także wady:
Zawieszenie jedynie części raty,
Wydłużenie okresu spłaty i podniesienie ostatecznej kwoty do zwrotu,
Zwiększenie wysokości rat po odbyciu okresu karencyjnego.