| by admin | No comments

Kiedy okres studiów wlicza się do emerytury?

Okresy składkowe, które wliczane są w ubezpieczenie emerytalne dotyczą aktywności zawodowej. Między okresami składkowymi występują okresy nieskładkowe, w tym podczas braku pracy lub studiów. I choć tutaj sprawa wydaje się jasna, to jednak od tej sytuacji jest wyjątek. Ustawa wprowadzona w 2015 roku w sposób dokładny przedstawia, kiedy i kto może wliczyć okres studiów do […]

Read More